parallax background

Lọ cát


Lọ cát được lấy từ bãi cát sâu dưới biển nơi formosa xả thải để đảm bảo dinh dưỡng cho cây. Kết hợp lọ thủy tinh được làm từ rác thải y tế. Tạo môi trường tuyệt vời cho các cây bị biến dị èo ọt bị nhổ bỏ từ các vườn cây cảnh phát triển tôt nhất. Đảm bảo rằng sau một thời gian cây sẽ tự chuyển mau như mong muốn làm màu đen..


SEE MORE
 

Liên hệ


Dương Đắc Quang Bửu

SEE MORE